Alle collecties
Programmatic
Hoe werkt de Programmatic tracking?
Hoe werkt de Programmatic tracking?
Joren de Ruig avatar
Geschreven door Joren de Ruig
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Adverteerders van vacature advertenties die gebruik maken van de Programmatic tool hebben de optie om het meetscript te plaatsen op hun website(s). Dit wordt gedaan om bij te kunnen houden wat de resultaten zijn van de advertentie inspanningen via de Programmatic job marketing tool.

Hierdoor kunnen er twee zaken geanalyseerd worden. Namelijk hoeveel afgeronde sollicitaties zijn er op een bepaalde vacature en wat is de conversie van klik naar afgeronde sollicitatie. Met deze informatie kunnen wij (programmatic) de advertentie campagnes bijsturen waar nodig om effectiever het budget in te zetten daar waar het nodig is.

Hieronder vind je een aantal Q&A's die meer duidelijkheid geven over het script en cookie.

1. Wat is het doel van het meetscript?
Zoals hierboven al omschreven is het doel om te kunnen meten hoeveel afgeronde sollicitaties er op een bepaalde advertentie campagne is geweest en wat de conversie is van klik naar sollicitatie.

2. Wat is het doel van de Cookie?
De cookie is ondersteunend aan de techniek van het meetscript. De cookie wordt opgeslagen voor "Functionele Doeleinden" (sessie controle). B.v. om bot-verkeer te detecteren of om te kijken of het om dezelfde bezoeker gaat (anoniem).

3. Is de Cookie gekoppeld aan andere informatie over gebruikers?
Nee, dit is niet het geval. Het betreft hier een functionele Cookie. Wij slaan geen herleidbare persoonsgegevens op van de gebruiker.

4. Welke gegevens bevat het script of welke informatie wordt er verwerkt?
Er wordt (encrypted & anoniem) informatie opgeslagen zoals het IP-adres en de user agent.

5. Betreft het hier een sessie of permanente Cookie?
Het gaat hier om een sessie Cookie met een beperkte levensduur. M.a.w. de Cookie staat enkel tijdelijk op de computer van de bezoeker. De sessie duur bedraagt 2 uur.

6. Is deze cookie strikt noodzakelijk en is expliciete toestemming van de bezoeker nodig?
Deze functionele sessie cookie is noodzakelijk (als je verkeer wil doormeten en gebruik wenst te maken van deze functionaliteit). Omdat het hier om functionele cookie gaat (nodig voor de werking van de functionaliteit) en er geen herleidbare privacy gegevens worden opgeslagen is het niet nodig om hier expliciet toestemming voor te vragen. Wel adviseren wij gebruikers om in hun sub-verwerkers overzicht en gebruikte cookie overzicht te vermelden dat er een functionele sessie cookie wordt gebruikt.

Was dit een antwoord op uw vraag?